این انتخابات از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری هم پرشورتر است

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر ولی‌الله واعظی» ادامه داد: با دیدن این حضور می‌توان امیدواری را در این صنف دو چندان دید و برای وضعیت صنف و اصلاح امور بسیار امیدوار شد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.