تحریم برخی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از سوی سازمان نظام دامپزشکی؛ قانونی یا غیرقانونی؟ – دکتر بهروز کبیری

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
حفظ و حمایت از حقوق صنفی دامپزشکان و سایر رده‌های دامپزشکی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و تلاش در جهت پیشبرد اصلاح امور دامپزشکی کشور، از اهداف سازمان نظام دامپزشکی می‌باشد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.