بزودی بزرگترین بیمارستان دامپزشکی شمال‌غرب کشور در تبریز به بهره‌برداری می‌رسد

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر عزیز جوانپور» افزود: بیمارستان دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز که در ریزبنای سه هزار ۳۳۹ مترمربع احداث شده است، در دهه فجر امسال به بهره‌برداری کامل می‌‌رسد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.