نقش گیاهان دارویی در دامپزشکی سنتی و مدرن ایران

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر سید محمدمهدی کیایی» استاد پیشکسوت و برجسته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، در گفت‌وگویی نقش گیاهان دارویی در دامپزشکی سنتی و مدرن ایران را تشریح کرد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.