۷ عضو شورای نظام دامپزشکی استان مرکزی در اعتراض به نحوه انتخاب رئیس شورا استعفا کردند

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
۴ عضو اصلی و ۳ عضو علی‌البدل شورای نظام دامپزشکی استان مرکزی، در اعتراض به نحوه معرفی رئیس این شورا، استعفای خود را تقدیم رئیس سازمان نظام دامپزشکی کردند …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.