زوج شاهرودی که حامی ۱۷۰ قلاده سگ آسیب‌دیده بدون‌صاحب شدند/ نگهداری از ۶ قلاده سگ فلج با کمک ویلچر! (+تصاویر)

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در

حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.